ข่าว!
Home / ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

นายสุพล  ประสานศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน จอมทอง

ชื่อ-สกุล
  นายสุพล    ประสานศรี

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จอมทอง
e-mail
หมายเลขโทรศัพท์
[youtube code=”E6pnYRqtc1U” width=”645″ height=”400″ align=”alignleft”]

โรงเรียนจอมทองต้อนรับผู้อำนวยการ