ข่าว!
Home / เอกสารดาวน์โหลด / ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

กรอบแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) ร.ร.จอมทอง

กรอบแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิ …

Read More »