ข่าว!
Home / คลิปกิจกรรม/ผลงานนักเรียน / หนังสั้น learning of summer [Full Version]

หนังสั้น learning of summer [Full Version]

หนังสั้นในโครงการเรียนนอกรั้ว เรื่อง Learning of summer โดย โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดฉายในเทศกาลหนังนักเรียนนักศึกษาในเขตภ­าคเหนือตอนบน