ข่าว!
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ในระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5
ประกาศผลการเรียนยอดเยี่ยม ชั้น ม.1,2,4,5 , ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่ 2 /2559

ในวันที่ 30 มี.ค.60 – พิธีมอบประกาศนียบัตร การจบหลักสูตร ชั้น ม.3 และม.6
รับผลการเรียน/มอบเกียรติบัตร
–รายชื่อนักเรียนTopTen-M.3M.6 ลิงก์ ( https://goo.gl/JLEVhR )

ในวันที่ 31 มี.ค.60 – ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1,2,4,5 รับผลการเรียน/มอบเกียรติบัตร (ภาคเช้าทั้งหมด)
–ผลการเรียนยอดเยี่ยม-ม.1 ลิงก์ (https://goo.gl/m8Fw2t)
–ผลการเรียนยอดเยี่ยม-ม.2 ลิงก์ (https://goo.gl/AT70Pt)
–ผลการเรียนยอดเยี่ยม-ม.4 ลิงก์ (https://goo.gl/Z81XOf)
–ผลการเรียนยอดเยี่ยม-ม.5 ลิงก์ (https://goo.gl/3KKuqm)

#ให้นักเรียนที่มีการเรียนยอดเยี่ยมตามประกาศ ให้ลงทะเบียน ก่อนเวลา 08.30 น.
***หมายเหตุ: ลงทะเบียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนจอมทอง มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย มาช้ากว่ากำหนด สละสิทธิ์ในพิธีมอบเกียรติบัตร
#แจ้งนักเรียน
#แชร์ด้วย
#จอมทอง31
#แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
#เพื่อรับเกียรติบัตร ในวันที่ 31 มี.ค.60
#รายงานตัว 07.00-08.30 น.
# โดมผาดอกเสี้ยว
#มาไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์