Home / ศิษย์เก่าสร้างชื่อ

ศิษย์เก่าสร้างชื่อ

ศิษย์เก่าที่สร้างผลงาน/สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนจอมทอง

  • นายชัชวาลย์ คำยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สร้างชื่อระดับโลกได้สำเร็จ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ MOS Olympic 2007 ครั้งที่ 5 ในประเภทการใช้โปรแกรม Microsoft Excel หลังจากชนะเลิศระดับประเทศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( พรรคเพื่อไทย ) เชียงใหม่ เขต 4 (ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมา 7 สมัย จนถึงปัจจุบัน)
  • ดร.ถาวร เกียรติไชยากร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ (4 มีนาคม พ.ศ. 2543 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549),สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • นางสาวนิสา ธรอรรถวุฒิ คว้าเหรียญทองตะกร้อในนามทีมชาติไทย ในหลายสมัย ทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุด
  • นายสุรชัย เงินคำคง ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
  • รุ่ง จันตาบุญ สถาปนิกผู้ออกแบบหอคำหลวง ในงานมหกรรมราชพฤกษ์ 2549 และผู้จัดการ หจก.ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น