Home / สีและเพลงประจำโรงเรียน

สีและเพลงประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

  • เหลือง – ดำ

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งพระพุทธศาสนา ความสงบร่มเย็น แสดงถึงจิตใจที่มีคุณธรรม มีสติตั้งมั่น ย่อมครองตนและรับบริการได้ดี สีดำ หมายถึง สีแห่งพระศิวะ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความมั่นคง ความรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน และความเสียสละเพื่อส่วมรวม

เพลงมาร์ชจอมทอง

สุริยันนั้นงามอร่ามเรือง นามประเทืองจอมทองส่องรังษี

เกียรติเกิดไกลสูงล้ำคุณความดี พวกเรามีน้ำใจให้แก่กัน

จะเชิดชูเหลืองดำให้ลำยอง ดุจดั่งทองเพชรมณีสีเฉิดฉันท์

ให้จอมทองชื่อดำรงคงนิรันดร์ ชื่อเกียรติไกลของเรา ชาวเหลืองดำ

หากใครเขาหมิ่น สละสิ้นไม่ถ่อยหนี ยอมตายถวายชีวี เพื่อศักดิ์ศรีของเราเหล่าจอมทอง

เลือดเหลืองดำน้ำใจใหญ่ยิ่งนัก ร่วมพิทักษ์เกียรติเราไว้อย่าให้หม่อง

ให้โลกลือว่าเราหรือคือจอมทอง ชื่อเกียรติก้องของเรา ชาวเหลืองดำ

เพลงมาร์ชเหลือง-ดำ

ลูกเหลืองนั้นอร่ามนามจอมทอง

เราทั้งผ่องมุ่งวิชาค่าไพศาล

เราศึกษาทั้งจรรยาและวิชาการ

เป็นหลักฐานพัฒนาเพื่อชาติไทย

เรารัก เราหยิ่ง เราผยอง

รักจอมทองสามัคคีร่วมแรงใจ

จะเชิดชูสถาบันและชาติไทย

ให้ดำรงไว้ชั่วฟ้าและดิน

เพลงมนต์จอมทอง

จอมทอง ถิ่นทองของไทย

ผู้คนคลั่งไคล้ ใหลหลงเสมอ

แดนใดแม้ใครได้เจอ

ก็หลงระเมอ เผลออยู่ร่ำไป

รินริน เหลืองทองอร่าม

ข้าวงามล้ำแดนวิไล

เลือง เลือง กลิ่นดอกไม้ไพร

เฝ้ามองกลับมาหาดอยอ่างกา

โอ้….แม่กลาง น้ำตกไหลหลั่ง

หลั่ง.. ล้น.. ลงมา ดั่งดวงใจใฝ่หา

อยากคืนกลับมาหาดอยอ่างกา…