Home / เอกสารดาวน์โหลด / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตัวอย่างแผน-แรลลี่รักก …

Read More »

Pre Quata

รายชื่อคณะครูผู้ตรวจสอบแต่ละวิชา นายณัฐพงษ์        …

Read More »

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โห …

Read More »