Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายการสั่งชุดพละ/พื้นเมือง/ชุดนักเรียนโรงเรียนจอมทอง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Read More »

แนวทางของการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน “0”, “ร” , “มผ” ของนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 1. ไม่มีการติดประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรี …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP , GSMP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

Read More »

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 สนามสอบ O-NET โรงเรียนจอมทอง

Read More »

ใบสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนจอมทอง ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเข้าเรี่ยนม.1 ในเขตและนอกเขต ใบสมัครเข้าเรี …

Read More »

กิจกรรม จอมทองวิชาการ เปิดบ้านจอมยุทธ์ Chomthong House 2562

กิจกรรม จอมทองวิชาการ เปิดบ้านจอมยุทธ์ Chomthong H …

Read More »