Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

433 หมู่ที่ 15 ถนน น้ำตกแม่กลาง (อินทนนท์)
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ 053-341163
โทรสาร 053-341033
E-mail  admin@chomthong.ac.th
ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 สพม.34